Persondatapolitik

Vi passer på dine data

Lolex beskytter dine personoplysninger

I det følgende beskrives, hvordan Lolex indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, køber ydelser hos os eller bruger vores hjemmeside.
Lolex sælger udelukkende rådgivning og ydelser til virksomheder. Derfor er omdrejningspunktet for de oplysninger, vi modtager og behandler, først og fremmest den virksomhed, du repræsenterer. Hvis du henvender dig som privatperson, vil dine oplysninger blive behandlet på samme måde, som hvis du henvendte dig fra en virksomhed.

1. Dataansvarlig
Lolex er dataansvarlig for de personoplysninger, vi har modtaget fra dig fx via vores hjemmeside, mails eller din telefoniske henvendelse. Se kontaktoplysninger til Lolex under punkt 9.

2. Hvornår indsamler Lolex personoplysninger?
Når du skriver eller ringer til Lolex, giver du oftest oplysninger om dig selv, som gør det muligt for os at kontakte dig igen.
Du henvender dig typisk på din virksomheds vegne for at forespørge på vores rådgivning, at afgive en ordre, kommunikere om en ordre, kommunikere om fakturering, bestille en plads på vores seminarer mv.

3. Hvilke oplysninger registreres?
Afhængigt af situationen og behovet indsamles alle eller udvalgte data fra nedenstående liste:

 • Virksomhedsnavn og -adresse
 •  CVR-nr.
 •  Faktureringsadresse (hvis denne afviger fra ovenstående)
 • Telefonnummer
 • Faktura-mail
 • Navn på kontaktperson
 • Kontaktpersons mail
 • Telefonnummer til virksomhed og/eller kontaktperson

Oplysningerne opbevares og behandles efter de til enhver tid gældende regler herfor. Regnskabsloven fastsætter krav til arkiveringstid for regnskabsbilag. Af Lolex’ almindelige forretningsbetingelser fremgår arkiveringstiden, som er fastsat ud fra en afvejning af behovet for dokumentation af den ydede rådgivning eller solgte ydelse.

4. Cookies
Lolex anvender cookies på hjemmesiden. Se nærmere herom her.

5. Formålet med indsamlingen
Lolex indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre vores rådgivning for virksomheder, for at fakturere til virksomheder og for at markedsføre Lolex’ ydelser til virksomheder. Således tjener dine persondata udelukkende et praktisk kommunikationsformål i forretningsforholdet mellem din virksomhed og Lolex.
Vedr. jobansøgninger til Lolex, se punkt 7.

6. Dine rettigheder og sletning af data
Du har ret til at

 • få indsigt i de personoplysninger, Lolex har om dig
 • få ajourført dine oplysninger hos Lolex
 • få slettet de personoplysninger, Lolex måtte have om dig, som ikke skal gemmes i en given periode som følge af lovkrav
 • trække eventuelt givet samtykke tilbage om brug af din reference til markedsføring
 • trække eventuelt givet samtykke tilbage om opbevaring af ansøgning i en given periode

Henvendelser om ovenstående bedes rettet til Lolex, se kontaktoplysninger under punkt 9.

7. Jobansøgninger sendt til Lolex
Hvis du reagerer på et jobopslag om en stilling hos Lolex og sender din ansøgning med CV til Lolex’ mail eller til udpeget eksternt rekrutteringsbureau, vil oplysningerne blive behandlet i fortrolighed og iht. persondataforordningens regler. Efter endt proces vil dit materiale blive slettet, medmindre du bliver ansat eller vi sammen bliver enige om at opbevare dine oplysninger i en aftalt afgrænset periode, hvorefter de slettes.
Hvis du ansøger uopfordret om en stilling hos Lolex, vil du hurtigst muligt få et svar. Herefter enten slettes dine oplysninger eller opbevares i en aftalt afgrænset periode, hvorefter de slettes.

8. Datasikkerhed
Dine oplysninger behandles sikkert og fortroligt. Dette indebærer at:

 • PC’ere og IT-netværk er beskyttet af firewalls
 • alle IT-systemer, der behandler personoplysninger, er beskyttet af antivirusprogrammer
 • der foretages backup af alle IT-systemer
 • der er indgået databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Lolex
 • al datatransmission og lagring af data internt sker krypteret
 • arbejdsstationer har screensaver password, at adgang er baseret på bruger-ID og et personligt password, og at der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg
 • medarbejderne i Lolex kun er tildelt adgang til de data, der er nødvendige for udførelsen af deres job og opgaver
 • medarbejdere er kontraktligt forpligtet til at behandle personoplysninger med fortrolighed

9. Kontakt
Alle henvendelser om vores persondatapolitik eller ønsker iht. punkt 6 bedes rettet til:

LOLEX aps
att. Lone Blanner Jul
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
tlf. 76 22 11 22 eller på mail: lolex@lolex.dk

Hvis du ønsker at klage over Lolex’ behandling af dine persondata, kan du kontakte:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København
tlf. 33 19 32 00 eller på mail: dt@datatilsynet.dk

10. Ændringer i Persondatapolitikken
Der kan komme nye krav udefra til behandling af persondata, eller Lolex kan finde det hensigtsmæssigt at opdatere sin politik af sikkerhedshensyn. Sker dette, vil Persondatapolitikken blive opdateret, og den nye version vil være tilgængelig på Lolex’

Scroll to Top
Change language