Nye EU-grænseværdier for nitrit i kødprodukter

Producerer eller forhandler du kødprodukter med nitrit – og er du opmærksom på de nye nitritgrænser i EU, der gælder fra oktober 2025? Bliv klogere her på nogle af ændringerne og deres indflydelse på de danske særregler.

Hvornår gælder de nye regler?

De nye EU-grænseværdier gælder fra 9. oktober 2025. Du finder dem i den konsoliderede udgave af forordning nr. 1333/2008, som indeholder alle fælles tilsætningsstofregler i EU.

Danmark har i mange år haft særregler for nitrit i kødprodukter, hvilket medfører lavere nitritgrænser end i resten af EU. De danske grænseværdier gælder ikke kun for danskproducerede produkter, men også for produkter, som er fremstillet i udlandet.

Natriumnitrit eller nitrit?

De nuværende nitritgrænser både i EU og i de danske særregler er udtrykt som NaNO2. Men de nye EU-grænseværdier udtrykkes i stedet som NO2-ion. Man skal derfor huske at omregne, hvis man vil lave en sammenligning mellem de danske grænseværdier og de nye EU-grænseværdier!

Eksempel: Kogt skinke

Kogt skinke (ikke-steriliseret), der placeres i fødevarekategori 08.3.2 – og sælges i Danmark:

  • Nuværende EU-grænseværdi: 150 ppm som NaNO2
  • Ny EU-grænseværdi: 80 ppm som NO2-ion – svarende til 120 ppm som NaNO2
  • Dansk grænseværdi: 60 ppm som NaNO2

Konklusion: Da den danske grænse fortsat er lavere end EU-grænsen efter 9. oktober 2025, er det den danske grænseværdi på 60 ppm, der skal overholdes.

Tilsat mængde OG restmængde fra alle kilder

I fødevarekategorierne 08.2, 08.3.1 og 08.3.2 gælder grænseværdien i både de nuværende EU-regler, de nye EU-regler og de danske særregler for den mængde, der må tilsættes under fremstillingsprocessen. Mængden af nitrit skal således beregnes som den samlede mængde i produktet på tidspunktet for tilsætning. En eventuel ændring i produktets vægt pga. efterfølgende forarbejdning som fx kogning eller tørring skal ikke tages i betragtning.  

De nye nitritregler i EU indeholder dog et ekstra krav for produkter i de 3 nævnte fødevarekategorier:

Udover grænsen for den tilsatte mængde skal man også overholde en grænse for den maksimale restmængde i det færdige produkt, fra alle kilder og i hele holdbarhedsperioden.

For kødprodukter med nitrit til salg i Danmark betyder det altså, at den tilsatte mængde skal tjekkes i de danske særregler, mens restmængden i det færdige produkt skal tjekkes i EU-reglerne, se eksemplet.

Eksempel: Kogt skinke fortsat

Kogt skinke (ikke-steriliseret), der placeres i fødevarekategori 08.3.2 – sælges i Danmark

  • Dansk grænseværdi: 60 ppm som NaNO2 – tilsat under fremstillingen
  • Ny EU-grænseværdi: 45 ppm som NO2-ion (svarende til 67 ppm som NaNO2) – restmængde fra alle kilder i det færdige produkt i hele holdbarhedsperioden

Konklusion: Begge grænser skal være overholdt. Om grænsen for restmængde er overholdt, kan kun dokumenteres ved analyse.

Traditionelle kødprodukter i 08.3.4

I de fleste traditionelle kødprodukter under kategori 08.3.4 reguleres på restmængden efter endt fremstilling – både i de nuværende som nye EU-regler. I de danske særregler er det derimod altid den tilsatte mængde, der reguleres.

For disse produkter skal man altså fra 9. oktober 2025 både overholde de danske særregler (tilsat mængde) og EU-grænsen for restmængden i færdigvaren i hele holdbarhedsperioden.

Da grænseværdierne i de to regelsæt varierer fra produkt til produkt, skal man orientere sig i begge regelsæt og holde tungen lige i munden, så man får tjekket sit produkt i rette ’kasse’.  Men det gælder  naturligvis altid, når man tjekker lovlighed af tilsætningsstoffer i en fødevare.

Halv- og helkonserverede kødprodukter

Ifølge de danske særregler må der til de halv- og helkonserverede kødprodukter tilsættes 150 ppm NaNO2. Fra d. 9. oktober 2025 betyder de nye EU-regler dog lavere nitritgrænser for fx bov på dåse og leverpostej på dåse. Herefter er det altså EU-reglerne og ikke de danske særregler, der gælder.

Har du brug for assistance?

Så kan Lolex hjælpe dig med at vurdere, om de nye nitrit-grænser for tilsat mængde er overholdt. Vi er vant til at slå op og vurdere ud fra tilsætningsstofreglerne og til at beregne indhold ift. de beskrevne grænser.

Skal vi hjælpe dig med sikre, at anprisningerne af dit produkt er lovlige?
Værd at vide

Flere spændende artikler

Vil du gerne læse mere om love, regler og bestemmelser for mærkning? Så få ny viden om mærkning i vores blogindlæg:

Scroll to Top
Change language