Opdatering af EU’s morgenmadsdirektiver

Trends og forbrugerønsker har udmøntet sig i opdaterede regler for honning, marmelade, juice og inddampet mælk. Fx skal honning fremover mærkes med mere detaljeret oprindelse. Juice kan anprises med, at den kun indeholder naturligt forekommende sukker, hvilket er noget som mange forbrugere ikke er klar over. I marmelade skal der fremover være mere frugt osv. Bliv klogere her på nogle af de nye regler og fra hvornår de gælder.

I form af EU-direktiver

De nye regler er udkommet i form af direktiver, dvs. at de først gælder i de enkelte EU-lande, når de efter en tid er omsat til nationale regler – i Danmark typisk som bekendtgørelser. Når det sker, er det muligt at tilføje små nationale ekstraregler på området.

Her kommer vi ind på de væsentligste ændringer i de enkelte EU-direktiver. Direktiverne gælder fra 14. juni 2024.

Vi afventer stadig en opdatering af chokoladereglerne.

Honning

De nye honningregler kræver tydeligere oplysning af oprindelsesland(e) for at øge gennemsigtigheden og bekæmpe svindel med honning. I honnings varedeklaration skal oprindelsesland(e) derfor oplyses i faldende orden efter vægt og den procentvise andel, som hvert land repræsenterer, skal ligeledes angives.

Medlemsstaterne kan beslutte, at det på honning i deres land er nok kun at vise procent af de fire største oprindelseslande, hvis disse lande udgør mere end 50 % af honningen. I det tilfælde skal de øvrige oprindelseslande blot angives i faldende orden uden procentdel. Vi er spændt på at se, hvordan den danske bekendtgørelse falder ud.

Hvis man sælger små pakker honning med en nettovægt under 30 g, kan man nøjes med at vise oprindelseslandene med tobogstavskoder.

Frugtsaft / Juice

På frugtsaft/juice må man fremover frivilligt anprise “frugtsaft indeholder kun naturligt forekommende sukker”. Dette skal give en bedre forbrugeroplysning, da forbrugerne ofte ikke kender forskellen på frugtsaft og frugtnektar. Til frugtnektar må der nemlig godt tilsættes sukker.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter produkter med reduceret sukkerindhold indfører man desuden tre nye kategorier af frugtsaft – her deres fastsatte varebetegnelser:

  • frugtsaft med reduceret sukkerindhold
  • frugtsaft med reduceret sukkerindhold fra koncentrat
  • koncentreret frugtsaft med reduceret sukkerindhold

Marmelade

I de nuværende regler er der en minimumsgrænse på 60 % opløseligt tørstof. Dette er et udtryk for sukkerindholdet, uanset om det drejer sig om tilsat sukker eller naturligt forekommende sukker fra frugten.

I de nye regler stilles højere krav til indhold af frugt, hvilket betyder, at man behøver mindre tilsat sukker for at opnå 60 % opløseligt tørstof. Baggrunden for de nye regler er netop et ønske om at reducere sukker, gøre det nemmere at vælge sundere og at støtte frugtmarkedet.

Mindsteindholdet af frugt i marmelade øges fra 350 g til 450 g pr. kg – og i marmelade ekstra fra 450 g til 500 g pr. kg. Frugtindholdet i underkategorier af marmelade og marmelade ekstra sættes også op, fx i marmelade og marmelade ekstra af ingefær eller passionsfrugt og marmelade af citrusfrugter.

For at hjælpe forbrugerne med at træffe mere informerede og sunde fødevarevalg må man bruge de forbeholdte betegnelser fra del I i bilag I – fx ”marmelade” eller ”marmelade af citrusfrugter” – for produkter med et opløseligt tørstofindhold under 60 %, hvis produktet samtidig lever op til betingelserne for at anprise “reduceret sukkerindhold”.

Det betyder dog ikke, at anprisningen skal vises i mærkningen, men det vil mange nok vælge at gøre.

Betingelserne for ernæringsanprisningen ”reduceret sukkerindhold” finder man i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006 med disse tekniske krav:

  • Produktets indhold af sukkerarter skal være mindst 30 % reduceret ift. andre marmelader
  • Produktets energiindhold (dvs. kJ/kcal) skal være lavere eller lig med energien i andre marmelader.

Dvs. at hvis en bred, national markedsundersøgelse af lignende produkttype kan bekræfte, at begge krav er opfyldt, må produktet med det nye, højere frugtindhold og mindre tilsat sukker, som ikke samlet når op på 60 % opløseligt tørstofindhold, godt markedsføres som fx ”marmelade”.

Inddampet mælk

Delvist inddampet mælk er fx kondenseret mælk, og helt inddampet mælk er mælkepulver.

Reglerne tillader fremover behandlinger, der resulterer i laktosefri inddampede mælkeprodukter. Dette er kun tilladt, hvis ændringerne af sammensætningen fremgår klart og tydeligt af produktets emballage. Hvordan en sådan mærkning skal/kan se ud, vides endnu ikke.     

Medlemsstaterne kan begrænse eller forbyde sådanne ændringer af mælkens sammensætning, når de udmønter reglerne i national lovgivning.   

Særlig oprindelse på frugtsaft og marmelade

Pga. forbrugernes store interesse for oprindelsesmærkning og for at støtte dem i at træffe informerede valg indeholder de ændrede direktiver for frugtsaft og marmelade en særlig hensigtserklæring:

Senest 3 år efter direktiverne er trådt i kraft, bør Kommissionen fremlægge sin vurdering af forskellige muligheder for at mærke frugtsaft og frugtpuré samt marmelade, gelé, marmelade af citrusfrugter og kastanjecreme med de oprindelseslande, hvori frugtråvarerne er høstet.

Hvis Kommissionen vurderer, det er relevant, skal rapporten ledsages af et lovgivningsforslag til en passende oprindelsesmærkning.

Overgangsordning

For at give producenter tid til at omstille produktion og mærkning efter de nye regler, gives der lidt snor:

Indtil 2 år efter ikrafttræden må man sælge eller mærke produkter, som overholder de gamle regler. Lagre af disse varer må sælges ud, også efter de 2 år.

Producerer og mærker man efter de 2 år, skal de nye regler følges. 2 år efter ikrafttræden er d. 14. juni 2026.

Skal Lolex hjælpe din virksomhed ?

Vi er godt bekendt med de eventuelle handelsnormer, der regulerer en fødevare. Lad os hjælpe dig med at få din varedeklaration til at flugte med reglerne og undgå faldgruber med anprisninger og illustrationer. 

Skal vi hjælpe dig med sikre, at anprisningerne af dit produkt er lovlige?
Værd at vide

Flere spændende artikler

Vil du gerne læse mere om love, regler og bestemmelser for mærkning? Så få ny viden om mærkning i vores blogindlæg:

Scroll to Top
Change language